Скиф (гре. Σκύθαι) бол Ази, Европт оршин тогтнож байсан эртний нүүдэлчин аймаг юм. Скифүүд Хар тэнгисийн хойд талын нутаг, Төв Ази, Иран, Энэтхэгийн зарим хэсэгт тархан суудаг байжээ. Эртний Грекийн түүхч Геродот "Түүх" зохиолдоо скифүүдийн талаар дэлгэрэнгүй тэмдэглэсэн байдаг.

Дундад Зүүн Иран хэлүүдээр ярилцагч овог аймгуудын тархалт. НТӨ I зуун.
Скиф нумаар харваж буй скифүүд. Керчь (хуучнаар Пантикапей), Украйн, НТӨ IV зуун.