Синтез — Эртний Грекийн σύνθεσις, σύν "хамт" ба θέσις "байрлуулах" гэдгээс гаралтай ба хоёр эсвэл олон зүйлийг нэгтгэн ямар нэг шинэ зүйлийг үүсгэх процесс.

Шинжлэх ухаандЗасварлах

Хими ба биохимиЗасварлах

Энэ хуудас нь олон салаа утгатай үгсийг ялгах зориулалттай.
Энэ хуудсанд холбогдсон хуудас байвал тохирох бичлэг рүү нь холбоосыг нь солино уу.