Хорезмын эзэнт улс

(Сартуул улс-с чиглүүлэгдэв)

Хорезмын эзэнт улс (Монголчууд Сартуул иргэн улс гэж бас нэрлэнэ) нь дундад зууны үед дундад азид өнөөгийн узбекистан, киргиз, тажикистан, иран, афганистан зэрэг улсуудын нутаг дэвсгэрийг хамран оршиж байсан улс юм. Энэ улсын дийлэнх иргэд нь исламын шашин шүтдэг байсан байна. Сартуулыг Чингис хааны шууд удирдлагаар хийсэн их аян дайнаар эзлэн авсан байна.

Хорезм