Энэхүү хуудсанд Ромын Католик шашныг удирдаж байсан Папуудыг он цагийн дарааллаар жагсаан харуулсан болно.

Үндсэн өгүүлэл: Пап ба Католик шашин
Гэгээн Петрийн их цогчин дуганд оршуулсан Ромын Папуудын латин нэрс болон хаанчилсан огноог тэмдэглэсэн гантиг хавтан


I-IV зууны ПапЗасварлах

V-VIII зууны ПапЗасварлах


IX-XII зууны ПапЗасварлах


XIII-XVI зууны ПапЗасварлах


XVII-XX зууны ПапЗасварлах


XXI зууны ПапЗасварлах