ОУАЗ-н тэмдэгтийн жагсаалт

Олон Улсын Авиалбар Зүйн цагаан толгойн тэмдэгтийн жагсаалт (IPA) нь авиа зүйн тэмдэгтийг латин цагаан толгойн графем буюу авианы төстэй байдлаар эмхлэн жагсаасан болно.

AЗасварлах

Түргэн хөтлөгч:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Бусад  Диакритик ба дэд зүйл
ОУАЗ-Тэмдэгт
Авиа Тайлбар Жишээ Сонсох жишээ
a Хэлний үзүүрийн эгшиг богино дуудлагатай, монгол хэлний а авиатай ижил монгол сам [сaм]
франц avoir (байх) [aˈvwa:ʁ]
орос я (би) [ja]
Дуудлага 
ɐ Бараг нээлттэй хэлний дундуурх эгшиг a ба ə эгшгийн дундуур бүдэгхэн хэлэгдэх эгшиг болгар дума (үг) [ˈdumɐ]
герман besser (илүү сайн) [ˈbɛsɐ]
порт. para (-д, төлөө) [ˈpɐɾɐ]
Дуудлага 
ɑ Бөөрөнхий биш нээлттэй хэлний угийн эгшиг „хөндий“ a, хэлний угийг идэвxтэй нээн хэлний угаар, тэгэхдээ төвөнхөө доош татан дуудна англи calm (салхигүй) [ɑːm]
франц âme (сүнс) [ɑm]
нидерл. bad (ванн) [bɑt]
Дуудлага 


Цахим холбоосЗасварлах

Wiktionary: ОУАЗ-н тэмдэгтийн жагсаалт – Энэ үгийг тайлбар толиос харна уу