Нишава тойрог

Нишав аймаг (сер. Нишавски управни округ) — Серб улсын 376 мянган хүнтэй аймаг.