Нисдэг тэрэг

Нисдэг тэрэг - их бие ийн дээд талд байрлах сэнсийг моторын хүчээр эргэлдүүлж, босоо чиглэлтэй хүч үүсгэн хөөрч нисдэг нисэх төхөөрөмж. Энэ зарчмаар ажилладаг анхны нисдэг тэрэгний загварыг дундад зууны Сэргэн мандалтын үед Италийн зураач, зохион бүтээгч Леонардо да Винчи бүтээсэн гэж үздэг.

Нисдэг тэрэг
Нисдэг тэрэг 1922

Нисэх онгоц шиг хөөрч буухдаа тодорхой зай зарцуулдаггүй, эгц дээш хөөрөх боломжтой байдаг тул заавал тусгай буудалд буух шаардлагагүй байдгаараа ашиглахад тохиромжтой. Хүн төрөлхтөн нисэх төхөөрөмж бүтээж эхэлсэн эхний хагас зуунд нисдэг тэрэг бүтээгдсэн боловч 1942 онд Игорь Сикорскийгийн загвараар бүтээсэн нидэг тэргийг олноор үйлдвэрлэж эхлэх хүртэл цөөн тоогоор л хийгдэж байлаа.