Засгийн газар гэдэг нь парламентийн засаглалтай улс орнуудад төрийн гүйцэтгэх засаглалыг хэрэгжүүлдэг байгууллага юм.

Английн "cabinet"-аас гаралтай ч Английн Засгийн газар нь анхандаа хаанд зөвлөгөө өгөх л үүрэгтэй байгууллага байв.

Мөн үзэх

засварлах