Open main menu

Зэвстэгт хүчин нь засгийн газрын удирдлагад захирагддаг цэргийн байгууллага юм.

Цэргийн тоог харьцуулсан нь(2009 он)
Дэлхийн улсуудын зэвсэгт хүчиндээ зарцуулж буй төсвийн хэмжээг харьцуулсан нь
2007 онд зэвсэгт хүчиндээ хамгийн их зардал гаргаан 10 орон

Мөн үзэхЗасварлах

ИшлэлЗасварлах