Монгол доллар

Доллар
10-тын долларын дэвсгэртийн ар, өвөр тал
10-тын долларын дэвсгэртийн ар, өвөр тал
Дараах: Төгрөг
Улс: Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улс 1924Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улс БНМАУ (1924 он)
Цаасан дэвсгэрт: 10, 20, 50, 100-тын дэвсгэрт
Гүйлгээнд хэрэглэсэн: 1921 оноос 1925 он хүртэл

Монгол доллар нь Монгол улсад 1921-1925 онд гүйлгээнд хэрэглэгдэж байсан мөнгөн тэмдэгт. 1921 онд Богд хааны зарлигаар 10, 20, 50, 100-тын дэвсгэрт бүхий долларыг анх хэвлүүлсэн бөгөөд 1924 онд 50 цент, 1, 3, 5, 10, 25 долларын дэвсгэртийг нэмж хэвлүүлсэн боловч эргэлтэд орж амжилгүй байсаар 1925 онд төгрөгөөр солигджээ. Данзангийн доллар гэж алдаршсан.