Монголын хөдөө аж ахуй Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 20.6% бөгөөд ажиллах хүчний 42%-ийг эзэлдэг. Гэхдээ Монгол дахь нийт атар газрын зөвхөн 1%-ийг газар тариаланд ашигладаг. 75%-ийг бэлчээрийн зориулалтаар ашиглаж байна. Монгол нь эрс тэс цаг агаартай учир газар тариаланд тохиромжгүй. Хөдөө аж ахуйн салбар нь нүүдлийн мал аж ахуй дээр голлон тогтож байна.

Монголд тариалдаг ургамалууд нь улаан буудай, арвай, төмс болно.

Монголд арилжааны зорилгоор өсгөн үржүүлж буй мал амьтад гэвэл хонь, ямаа, үхэр, адуу, тэмээ, гахай, тахиа болно. Тэдгээрийн ихэнхийг махны чиглэлээр үржүүлдэг. Гэхдээ ямааны хувьд түүний ноолуурыг ашигладаг.таван хошуу мал гол аж ахуйд орох бөгөөд гахай шувууны аж ахуй нь туслах аж ахуй юм

Мөн үзэхЗасварлах