Маркуз Буюрук хан

— «Маркус Буюруг хан» гээд холбогдов —

Маркуз Буюрук хан бол XI зууны сүүл үеэс XII зууны эхэн үед Хэрэйдийн ханлигийг захирч байсан хан юм. Түүнийг Татарын Нор-Буюрук хан барьж аван, Алтан улсын хаанд тушааж, модон илжигэнд хадуулсан явдлаас эхлэн Татар, Хэрэйдийн хоёрын дунд дайн самуун гарч, Маркуз ханыг залгамжилсан Сарык хан, Куржакуз Буюруг хан нарын үе хүртэл дамнан үргэлжлэн тэмцэлдэж байв.

Маркуз Буюрук Хан
Хэрэйдийн Хан
Хаанчлал 1125-1140?
Бүтэн нэр Маркуз
Удаах Сарык хан
Их хатан Хутугтай Хэрикчи
Хүүхэд Куржакуз Буюруг хан, Гүр хан
Ургийн овог Хэрэйд
Өмнөх
тодорхойгүй
Хэрэйдийн хан
1125-1140?
Дараах
Сарык хан