Зүбү нь 10-12-р зуунд хэрэйд, найман, мэргид аймгуудыг ерөнхийд нь нэрлэж байсан нэр юм. Хүннүгийн сюйбү овгийн нэртэй холбоотой байж магадгүй гэж монгол түүхчид үздэг.