Дархан чин вангийн хошуу

Дархан чин вангийн хошуу 1798 онд байгуулагдсан[1].

  1. Монголын эртний хошуу, нутаг дэвсгэр.- УБ., 1987.- УХГ., 123 х.