Дархан чин ван гэдэг нэршлээр:

Disambiguation
Disambiguation
Энэ хуудас нь олон салаа утгатай үгсийг ялгах зориулалттай.
Энэ хуудсанд холбогдсон хуудас байвал тохирох бичлэг рүү нь холбоосыг нь солино уу.

Эшлэл засварлах

  1. Монгол үндэстний нэвтэрхий түүх, Хөх хот, 2002.
  2. Монголын эртний хошуу, нутаг дэвсгэр.- УБ., 1987.- УХГ., 123 х.
  3. Мягмарсамбуу Г. Хатан баатар Дархан Чин вангийн хошууны товч түүх. Хэвлэлийн “Алтан үсэг” компани. Уб.,1998.
  4. Першин Д.П., Барон Унгерн, Урга и Алтанбулак. Записки очевидца о смутном времени во Внешней (Халхаской) Монголии в первой трети ХХвека. (Подготовка текста, вступительный очерк, послесловие и комментарии И.И.Ломакиной). Самара.: Издательский дом “Агни”, 1999.