UTC+5

(ГЦ+5-с чиглүүлэгдэв)

ГЦ+05:00 (UTC+05:00) — дараах газар оронд үйлчлэх цагийн бүс.

Голдочийн цагаас 5 урагш цагийн бүс:
хөх — Пакистаны ГЦ+5 бүс;
тод шар — ГЦ+5 бүс;
цэнхэр — далай дахь ГЦ+5 бүс,
улбар шар — зуны ГЦ+5 бүс

Жилийн турш засварлах

Азид засварлах

Далайд засварлах

  • Франц  Франц (Энэтхэгийн далай дахь зарим нутаг):

Зуны цаг засварлах

Цахим холбоос засварлах