Агарын гурван сүлжээ

« Агарын гурван сүлжээ » — 1992 онд бүтсэн Монголын уран сайхны кино.