Өштөмөр (?-1478) нь Эсэн тайшийн хүү, эцгээ залгамжилж Ойрадын тайш болсон хүн юм. Цорос аймгийн захирагч.