Өнгөт металл

Төмөр болон түүний хайлшаас бусад металл болон түүний хайлш нь өнгөт металлын бүлэгт хамаарна.

Өнгөт металлыг дотор нь ангилна.

1.      Хүнд металууд – Cu, Ni, Zn, Pb

2.      Хөнгөн металууд – Al, Mg, K, Ca, Na, Ba, Br, Li

3.      Үнэт металууд – Au, Ag, Pt болон түүний дагуулууд (Ir ириди, Pd паллади, Os осми)

4.      Ховор металууд

4.1     Хэцүү хайлдаг металууд (Mo, W, V, Nb, Ta, Zr)

4.2     Хялбар хайлдаг металууд (Sr, Sc, Rb, Cs)

4.3     Радио идэвхит металууд (Ge германи, Ga галли, Hf гафни, In инди, La лантан, TL талли, Re рени, Ce цези)

Цахим холбоосЗасварлах

Wiktionary: Өнгөт металл – Энэ үгийг тайлбар толиос харна уу