Үл таних эмэгтэй

«Үл таних эмэгтэй» — 2011 онд Монгол улсад монгол хэлээр бүтсэн уран сайхны кино.