Шүхэр дайчин бол Торгуудын Хо өрлөг тайшийн ахмад хүү юм. Шүхэр дайчин бол Оросын Хаант Улсад дагаар орж, хараат улс нь болсон. 1644-1661 оны хооронд Торгуудын тайш байжээ. Түүний хүү Пунцаг залгамжилж, Торгуудын хан болсон.

Өмнөх
Хо өрлөг
Торгуудын тайш
1644-1661
Дараах
Пунцаг хан