Шах Төмөр нь (?-1358) Цагадайн улсын хаан ширээнд хэсэг зуур сууж байсан хүн юм.

НамтарЗасварлах

1358 онд Казаган эмирийн хүү Абдуллах нь өмнөх хаан Баян Кулиг зайлуулаад түүнийг тус улсын хаан болгосон. Гэхдээ түүний засаглал Мавернахрсанд л төвлөрч байсан. Гэтэл тус онд Хажжи Бэг, Сүлдүсийн Буян хэмээх хоёр ноён бослого гарган түүнийг хороожээ.

Өмнөх
Баян Кули
Цагадайн улсын хаан
1358
Дараах
Төглөгтөмөр