Чехийн ерөнхийлөгч

Чех улсын төрийн тэргүүн, зэвсэгт хүчний ерөнхий командлагч, олон улсад төлөөлөгч бол Чех улсын ерөнхийлөгч юм.

1993 онд үүссэн Бүгд Найрамдах Чех Улсын Ерөнхийлөгч (Prezident České republiky) гэх албан тушаалыг дараах хүмүүс хашжээ.

Ерөнхийлөгч нарEdit

Нэр Зураг Эхэлсэн Төгссөн Сонгууль Нам
1 Вацлав Хавел
Václav Havel
(1936–2011)
  199302-02 200302-02 1 (1993)
2 (1998)
бие даагч
2 Вацлав Клаус
Václav Klaus
(1941 онд төрсөн)
  200303-07 201303-07 3 (2003)
4 (2008)
«Občanská demokratická strana» – ODS
(Иргэний ардчилсан нам) – ИАН
3 Милош Земан
Miloš Zeman
(1944 онд төрсөн)
  201303-08 өнөөгийн
ерөнхийлөгч
5 (2013)
6 (2018)
«Strana Práv Občanů – Zemanovci» – SPOZ
(Иргэний эрх — Земанчууд нам) – ИЭЗН