Open main menu

Ерөнхийлөгч гэвэл зарим байгууллага, компани, их сургууль, олон улсын байгууллага, бүрэн эрхт юм уу харъяат улсын удирдагчийг хэлнэ. Иргэдээс шууд сонгуулиар эсвэл хууль тогтоох байгууллагын сонголтоор гэдгийн аль нь ч байсан хамаагүй өнөө үед ихэнх бүгд найрамдах төрийн хэлбэрт улсын төрийн тэргүүний цол нь ерөнхийлөгч гэгдэнэ.

Мөн үзэхЗасварлах