Ерөнхийлөгч гэвэл зарим байгууллага, компани, их сургууль, олон улсын байгууллага, бүрэн эрхт юм уу харъяат улсын удирдагчийг хэлнэ. Иргэдээс шууд сонгуулиар эсвэл хууль тогтоох байгууллагын сонголтоор гэдгийн аль нь ч байсан хамаагүй өнөө үед ихэнх бүгд найрамдах төрийн хэлбэрт улсын төрийн тэргүүний цол нь ерөнхийлөгч гэгдэнэ.

Мөн үзэх

засварлах