Хойг (мөн хагас арал) гэдэг нь усаар бүрэн хүрээлэгдээгүй, эх газарт холбогдсон байгалийн холбоостой, усны төвшин нэмэгдсэн үед ч усны толионоос дээр байх эх газрын хэсгийг нэрлэнэ.[1]

Хорват дахь хагас арал
Арабын хойг хэдийгээр том талбайтай ч хойгт тооцдог.

Хойг нь хэмжээний хувьд хэдхэн зуун метрийн урт өргөний хэмжээнээс эхлээд, хэд хэдэн сая километр квадрат (жишээ нь Итали эсвэл Иберийн хойг) талбайтай байна.

Зарим хойг засварлах

Австрали

Ази

Америк

Антарктид

Африк

Европ


Эшлэл засварлах

  1. Duden – Германы тайлбар толь бичиг. 5 дахь засварласан хэвлэлт. Dudenverlag, Mannheim 2003, (Stichwort „Halbinsel“).