Химийн зэвсэг нь хорт хий зэрэг химийн хорт бодис ашиглан, хүн, амьтанд хор хөнөөл учруулах зорилгоор ашиглагддаг үй олноор хөнөөх зэвсэг юм. Химийн зэвсгийг хориглох гэрээ ёсоор химийн хорт бодисыг ялгаруулдаг бодис, бөмбөг, төхөөрөмжүүдийг хэрэглэхийг хориглосон байдаг.

Мөн үзэх засварлах