Халиун (ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ) нь Говь-Алтай аймгийн сум юм. Бурхан Буудай уулын ард орших Хар Азаргын нурууг багтаасан тус сум нь хойлог, аргаль, хар сүүлт зэрэг ховордсон ан амьтан ихтэй, хүн ам бага суурьшсан сум билээ. 2019 онд Халиун сумын 60 жилийн ой тохиож байсан түүхтэй билээ.

Говь-Алтай аймгийн Халиун сум

Говь-Алтай аймгийн Халиун сумын төв нь Шаргын говийн үргэлжлэл болсон Халиуны хоолойд Хар Азаргын нурууны ар бэлд оршдог.