Түүхэн эх сурвалж

Түүхийн эх сурвалж гэдэг нь өнгөрсөн үеийн нотолж чадахуйц бүх хэлбэрт баримт нотолгоо, хэрэглэгдэхүүн, домог яриа, бичгээр болон бусад хэлбэрээр хадгалагдан ирсэн биет ба биет бус эд зүйлийг нийтэд нь хэлдэг.

Төрөл ангилалЗасварлах

Түүхийн эх сурвалжийг

 1. Биет эх сурвалж,
 2. Аман эх сурвалж,
 3. Бичгэн эх сурвалж гэж ерөнхийлөн гурав тоймлож хуваадаг.

Биет эх сурвалжЗасварлах

 •     Оромж, түүний үлдэц
 •     Хөдөлмөрийн болон ахуйн багаж
 •     Оршуулга, Бунхан гэх мэт

Аман сурвалжЗасварлах

Баримт бичгийн эх сурвалжЗасварлах

 • Эд өлгийн эх сурвалж
 • Бичгийн эх сурвалж
 • Угсаатны зүйн эх сурвалж
 • Хэл шинжлэлийн эх сурвалж
 • Ардын аман зохиолын эх сурвалж
 • Гэрэл зургийн эх сурвалж
 • Дуу авиа бичлэгийн эх сурвалж гэж ангилдаг байна.

Хэрэгцээ шаардлагаЗасварлах

 • Даяаршлын эрин үед түүх, өв соёлоо танин мэдэх, авч үлдэх
 • Эх оронч сэтгэлгээ бий болгох
 • Түүх өв соёлоороо бахархах, дур сонирхолтой болох
 • Баримтыг нягтлах, нотлох няцаах
 • Түүх өв  соёлоо дамжуулан үлдээх
 • Түүхэн ухамсар бий болгох
 • Түүхийн ухамсартайгаар хөгжих, боловсрох
 • Түүхийн сургалтыг бодитой болгох
 • Түүхэн нотолгооны хэрэгцээг хангах
 • Түүхэн өргөн мэдлэгтэй болох
 • Түүхэн мэдээллийг задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх
 • Түүхэн зүтгэлтнүүдийн гавьяагаар бахархах
 • Түүхэн хувцас хэрэглэлээ сэргээх

Мөн үзэхЗасварлах

Эх сурвалж