Хоёрдогч эх сурвалж

энэ нь анхдагч эх үүсвэрүүд ашиглан үүсгэсэн түүхэн үйл явдлын тухай ном эсвэл кино зэрэг орно

Stub icon

Энэ өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.