Туамасина[1], Тоамасина («давст» хэмээх утгатай уг нутгийн үг) — Мадагаскар улсын 206 мянган хүнтэй (хоёрдугаар том) хот.

Туамасина хот

Туамасина

Зүүлт, тайлбарЗасварлах

  1. Хэрэв үгийн эцсийн эгшиг өргөлтгүй бол хасч "Туамасин" болгоод хувилна.