Сурагч - сургуульд суралцаж буй хүн. Багш, дасгалжуулагч, сургагчаар эрдэм, мэх, ур дүй заалгаж буй хүнийг ерөнхийд нь сурагч, шавь гэж хэлэх боловч эдгээрийн дотроос ерөнхий боловсролыг эзэмшихээр сурч буй 6 наснаас 18 нас хүртэлх хүүхдийг сурагч гэж үгчлэн дууддаг.

Хадмал
Монгол үсгээр
буриад кирилл.hурагша
монгол кирилл.сурагч
халимаг кирилл.сурhульч
Ахлах сургуулийн сурагчид

Ерөнхий боловсролын сургууль юм уу ахлах сургуулиа дүүргээд их, дээд сургуульд суралцаж буй сурагчийг оюутан гэнэ.