Дээд боловсролын газар

— «Их сургууль» гээд холбогдов —

Дээд боловсролын газар, дээд сургууль: