Дээд боловсролын газар

(Их сургууль-с чиглүүлэгдэв)

Дээд боловсролын газар, дээд сургууль:

Их сургуулийн боловсрол нь дүрмээр 4-6 жил үргэлжилдэг бөгөөд өдрийн цагаар (шөнө), орой (бүтэн цагаар), захидал харилцаа байж болно. Боловсролын хамгийн түгээмэл хэлбэр бол танхимын болон зайны сургалт юм. Уламжлалт байдлаар их сургуулиудыг хүмүүнлэгийн болон техникийн гэж хувааж болно.