Орос улсын ерөнхий сайд

Орос улсын ерөнхий сайдОрос улсын (одоогийнхоор ОХУ-ын) засгийн газрын тэргүүн.

Албан тушаал ба алба хашсанЗасварлах

ОХУ-ын Засгийн газрын тэргүүнЗасварлах

ОХУ-ын Сайд нарын зөвлөлийн даргаЗасварлах

ОХУ-ын Засгийн газрын тэргүүнЗасварлах