Монгол Үндэсний Ардчилсан Нам

Монголын Үндэсний Ардчилсан Нам
Энэ намыг 1992-2000 онд байсан, Монголын Үндэсний Ардчилсан Намаас ялган таниарай.


Монгол Үндэсний Ардчилсан Нам нь Монгол Улсын улс төрийн нам юм. 2006 онд Үндэсний Шинэ Нам нэрээр байгуулагдаж, 2011 онд нэрээ сольжээ.

Монгол Үндэсний Ардчилсан Нам
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ
ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ
Ерөнхийлөгч Баянжаргалын Цогтгэрэл
Байгуулагдсан 2006 оны 05-р сарын 19 (2006-05-19)
Төв байр Улаанбаатар, Монгол
Үзэл баримтлал Консерватизм
Үндсэрхэг үзэл
Үндэсний харъяалал Шударга ёс эвсэл
Улсын Их Хурал
0 / 76
Намын туг
Mongolian National Democratic Party flag

ТүүхЗасварлах

Намын дарга нарЗасварлах

Гадаад холбоосЗасварлах