Монголын Ногоон Нам

Монголын Ногоон Нам гэж байгаль орчныг хамгаалах, экологийн тэнцвэртэй байдлыг хадгалахын төлөө тэмцэгч улс төрийн нам юм.

Монголын Ногоон Нам
Монголын Ногоон Намын бэлгэдэл
Байгуулагдсан 1990 он
Төв байр Улаанбаатар
Үзэл баримтлал Ногоон бодлого
Төв-Зүүн
Өнгө(нүүд)

██ ногоон

██ цагаан

Улсын Их Хурал
0 / 76
Олон Улсын харилцаа Ази Номхон Далайн Ногоон Холбоо, Дэлхийн Ногоон