Жэньдун син жун шу шэн

Жэньдун син жун шу шэн нь Курё улсаар төвлөрсөн Япон зэрэг дорно зүгийн улс орныг дайлан түвшитгэхэд зориулж байгуулсан муж юм. Мужийн төв нь Гуулин улсын нийслэл Кэсон хот байсан. Мужийг ерөнхийд нь зүүн баруун гарын хоёр чинсан хэргийг удирдаж байсан. Тэдгээр нь Юань улсаас томилогдсон даргач, Курё улсын ван юм.

Yuen Dynasty 1294 - Goryeo as vassal.png

ТүүхЗасварлах

Жэньдун син жун шу шэн бол 1287 он Хубилай хааны зарлигаар байгуулагдажээ. Харин "... 1299 оны эхээр Гаоли болгон өөрчилж, оны эцсээр татан буулгаад, 1321 онд дахин сэргээжээ..."[1]

Засаг захиргааны нэгжЗасварлах

Нийт 10 зам (도), 5 хот, 3 кён (경), 4 духуфу (도호부), 8 мүк (목) бүхий засаг захиргааны нэгжтэй байжээ.

Холбоотой мэдээЗасварлах

ИшлэлЗасварлах

  1. Монголын Юань улс. УБ., 2006. 36 дахь тал