Аливаа нэгэн биед хүч үйлчилбэл хэлбэр байрлал нь өөрчлөгдөнө. Харин буцаж хэвэндээ орохыг уян харимхайн деформац гэнэ. Анхны байрлалдаа орохгүй бол деформацад орсон гэсэн үг.