UTC+8 нь Гринвичийн цагаас 8 цагаар түрүүлж явдаг цагийн бүс юм.

7.53 тэрбум орчим хүн буюу дэлхийн нийт хүн амын 22.5% нь энэхүү цагийн бүст амьдардаг. Дэлхийн хамгийн их хүн амтай тус бүс нь АСЕАН-ы ерөнхий цаг болох хамгийн их магадлалтай нэр дэвшигч болно.

UTC +8 - Хөх (12 сар), Шар (жилийн турш), Улбар шар (6 сар), Бүдэг цэнхэр - Далайн хэсэг

Стандарт цаг (жилийн турш)

засварлах

Хойд хагас бөмбөрцөг - стандарт цаг (өвөл)

засварлах

Хойд хагас бөмбөрцөг - зуны цаг

засварлах

Албан ёсны UTC+8 болон газарзүйн UTC+8 бүсийн ялгаа

засварлах

Цагийн бүсийг тогтооход хууль, улс төр, эдийн засгийн шалтгаанууд нөлөөлдөг. Иймээс газарзүйн уртрагийн цагийн бүс нь улс орнуудын албан ёсны цагийн бүсээс зөрөх нь олонтаа. Газарзүйн хувьд UTC+8 цагийн бүс нь дорнод уртрагийн 112°30′-аас 127°30′ хүртэлх нутгийг хамардаг.
Гэвч газарзүйн хувьд UTC+8 бүст багтах Азийн олон улс өөр цагийн бүсийг ашигладаг.
Эсрэгээрээ, газарзүйн хувьд UTC+7 (Малайн хойг, Сингапур), UTC+9 (Хятадын зүүн хязгаар, Баруун Австрали) бүст багтах газар нутагт UTC+8 бүс хэрэглэгддэг байна.

Уртрагийн хувьд UTC+8-д байрладаг ч өөр цагийн бүст багтдаг газрууд

засварлах

Пхеньян, Сөүл зэргийг оролцуулсан Солонгосын баруун хэсэг

Газарзүйн хувьд UTC+8-аас гадна орших боловч UTC+8-г ашигладаг газрууд

засварлах

Дорнод уртрагийн 127°30′-аас 142°30′-д орших газрууд (газарзүйн хувьд UTC+9)

засварлах
  • Хармөрөн мужийн зүүн үзүүрийг оролцуулсан Хятадын зүүн хэсэг
  • Баруун Австралийн зүүн хэсэг

Дорнод уртрагийн 97°30′-аас 112°30′-д орших газрууд (газарзүйн хувьд UTC+7)

засварлах

Дорнод уртрагийн 82°30′-аас 97°30′-д орших газрууд (газарзүйн хувьд UTC+6)

засварлах
  • Шинжаан, Төвөд
  • Баруун Монгол

Дорнод уртрагийн 67°30′-аас 82°30′-д орших газрууд (газарзүйн хувьд UTC+5)

засварлах
  • Шинжааны баруун хэсэг