Бага Зондын арлууд

Бага Зондын арлууд нь Индонезийн өмнөд хэсэгт, Бали арлаас Тимор арлын хооронд орших арлууд юм. Индонез улсын Бали муж, Баруун Нуса Тенггара муж, Зүүн Нуса Тенггара муж, Бандун муж болон Зүүн Тимор улсад харьяалагдана. Томоохон арлууд нь баруунаас зүүн тийш Бали арал, Ломбок арал, Сумбава арал, Комодо арал, Сумба арал, Флорес арал, Адонара арал, Алор арал, Тимор арал болно. Их Зондын арлуудтай хамтад нь Зондын арлууд гэж нэрлэдэг. Шөрмөсөн чулуу буюу асбест элбэгтэй.

Бага Зондын арлууд