Вязьмагийн бүслэлт

Вязьмагийн бүслэлт буюу Вязьмагийн хориглон хамгаалалт гэж Хитлерийн Москваг эзлэх "Тайфун" ажиллагааны эхний үед 1941 оны 10 сарын 2-13-д Вязьма хотын дэргэд зөвлөлтийн Баруун фронт ба Нөөц фронтын цэргийг бүслэн бут цохисон байлдааны ажиллагааг хэлдэг байна. Энэхүү байлдааны үр дүнд зөвлөлтийн 688 мянган зөвлөлтийн цэрэг олзлогдсон бөгөөд 85 мянган цэрэг бүслэлтээс гарч чадсан байна.

Вязьмагийн бүслэлт
Хамаарах дайн: Москвагийн тулалдааны эхний хэсэг

Вязьмийн тогоо. 1941 он
Огноо 1941 оны 10 сарын 21941 оны 10 сарын 13
Байрлал Зөвлөлт Холбоот Улс, ЗСБНХОрос Улс, Москва
Үр дагавар Зөвлөлтийн Баруун ба Нөөц фронтыг бүслэн бут цохих замаар хийсэн Германы оператив ялалт
Байлдагч талууд
Нацист ГерманНацист Герман Нацист Герман Sowjetunion 1923Зөвлөлт Холбоот Улс Зөвлөлт Холбоот Улс
Удирдагчид
Нацист ГерманНацист Герман Федор фон Бок Sowjetunion 1923Зөвлөлт Холбоот Улс И. С. Конев
Sowjetunion 1923Зөвлөлт Холбоот Улс С. М. Будённый
Sowjetunion 1923Зөвлөлт Холбоот Улс А. И. Ерёменко
Sowjetunion 1923Зөвлөлт Холбоот Улс 1941 оны 10 сарын 10-наас Георгий Жуков
Хохирол
германы эх сурвалжаар 305 253 хүн. (Б. Мюллер-Гиллебранд) зөвлөлтийн эх сурвалжаар 335 000 солдат.

германы эх сурвалжаар зөвхөн олзлогдсон нь 680 000 хүн[1]

Мөн үзэх

засварлах

Цахим холбоос

засварлах