Цэрэг нь тухайн улсын армид хамаарах галт зэвсэгээр зэвсэглэсэн явган цэргээс армийн генерал хүртэлx гишүүдийг нэрлэнэ.

Хадмал
Монгол үсгээр
буриад кирилл.сэрэг
монгол кирилл.цэрэг
халимаг кирилл.церг