Бүлэг бол хэсэг тооны хүмүүс эсвэл юмс хамтдаа нэг газар суурьшсан, цугларсан, ангилагдсан болохыг илтгэнэ.

Ерөнхий утгаЗасварлах

Бүлэг: Бөөн, баг, сүрэг, хэсэг, анги, бүлэг болгох, анги бүлэг

Монгол Улсад ерөнхий боловсролын сургуулийн ангийг бүлгээр ангилж нэрлэдэг.

Бүлэг хүмүүсЗасварлах

 • Соёлын бүлэг: гишүүд нь ижил соёлтой ижил төстэй бүлэг
 • Угсаатны бүлэг: гишүүд нь ижил угсаатны ижил төстэй шинжтэй бүлэг
 • Шашны бүлэг: гишүүд нь ижил шашны ижил төстэй бүлэг
 • Нийгмийн бүлэг: гишүүд нь ижил нийгмийн шинж чанарыг хуваалцдаг бүлэг
 • Овгийн бүлэг: гишүүд нь ижил овгийн ижил төстэй шинжтэй бүлэг
 • Байгууллага бүлэг: хамтын зорилго болоод гадаад орчиноороо холбогдож буй аж ахуй нэгж
 • Ижил бүлэг: ижил нас, үйл ажиллагаа, туршлага, сонирхолоороо нэгдсэн хоёр гурван хүн

Шинжлэх ухаан ба технологиЗасварлах

МатематикЗасварлах

 • Бүлэг: алгебрийн тодорхой нөхцлийг хангасан хоёртын үйлдлийн хамт олонлог

ХимиЗасварлах

Цахим орчин ба цахим тооцоолуурЗасварлах

 • Бүлэг (мэдээллийн сан)
 • Бүлэг (цахим болон нийгмийн сүлжээ)
 • Google-ийн бүлгүүд
 • Yahoo! бүлгүүд
 • Нүүрномны бүлгүүд

Бусад (хоршоо үг байдлаар)Засварлах

 • Нууц бүлэг: Зохион байгуулалттай бүлгэм

Үүсмэл үгЗасварлах

Бүлэглэл

Мөн үзэхЗасварлах

Энэ хуудас нь олон салаа утгатай үгсийг ялгах зориулалттай.
Энэ хуудсанд холбогдсон хуудас байвал тохирох бичлэг рүү нь холбоосыг нь солино уу.