Баянгол, эсвэл Баянголын эдгээр хуудсанд харьялагдаж магадгүй:

Монгол засварлах

Хятад засварлах

Орос засварлах

 
Disambiguation
Энэ хуудас нь олон салаа утгатай үгсийг ялгах зориулалттай.
Энэ хуудсанд холбогдсон хуудас байвал тохирох бичлэг рүү нь холбоосыг нь солино уу.