Бадамрэгжийбуу

Бадамрэгжийбуу нь Хиад Боржигин овгийн Есөнтөмөр хааны хоёрдугаар хөвүүн юм. Түүний хэдэн онд төрсөн нь тодорхойгүй, 1324 онд жинь ван цол залгамжилуулсанаар түүхэнд нэр гарсан. 1328 онд хүүхэд байхдаа Шанду хотноо хорлогдсон эсхүл, гэнэт нас барсан тул түүний талаар мэдээ маш хомсхон. Гагцхүү Юань улсын сударт л Есөнтөмөр хааны шастир, Олон вангийн илтгэл шастир зэрэгт нэр гараад өнгөрдөг юм.

Гэр бүл засварлах

Ах, дүү нар: