«Ардын элч» — 1959 онд бүтсэн Монголын уран сайхны кино.