Ардын Зүтгэлтэн

«Монгол улсын ардын зүтгэлтэн» — нэгэн төрлийн Монгол улсын хүндэт цол юм.

Зүйл засварлах

Түүх засварлах

Монгол Улсын Ардын Зүтгэлтэн цол хүртэгсдэд цолны тэмдэг, үнэмлэх, мөнгөн шагнал гаргуулдаг бөгөөд тэмдгийг Ардын Их хурлын Тэргүүлэгчдийн 1975 оны 06 дугаар сарын 14-ний 124 дүгээр зарлигаар баталжээ.