Монгол улсын төрийн дээд цол

(Хүндэт цол-с чиглүүлэгдэв)