Аляскын нуруу (англ. Alaska Range) нь Америкийн Нэгдсэн Улсын Аляска муж улсын Номхон далайн эрэгт ойрхон, Аляскын булангийн дагуу байрлах нуруу. Боржин чулуун хадаас тогтох бөгөөд хагаралаас үүссэн нуруу юм. Аляскын төмөр зам дайрч өнгөрөх Брод даваагаар баруун, зүүн хэсэгт хуваагдана.

Зүүн хэсэг нь мөсөн гол олонтой бөгөөд баруун хэсэгт нь Хойд Америкийн хамгийн өндөр цэг болох Денали оргил (д.т.д. 6191 метр) байдаг. Аляскын нурууны 7800 км2 орчим хэсэг нь Деналигийн үндэсний хүрээлэнд (Denali National Park and Preserve) харьяалагдан хамгаалагдсан.