Хайнрих Эдуард Хайне (Герман: Heinrich Eduard Heine, 1821 оны 3 сарын 151881 оны 10 сарын 21) нь Германы математикч байв.

Хайнрих Эдуард Хайне

Тэрээр Берлинд төрсөн бөгөөд тусгай функцүүд болон бодит анализийн судалгаануудаараа алдаршжээ. Хайне Халле хотноо нас нөгчсөн юм.

Бүтээлүүд засварлах

Мөн үзэх засварлах