Цөөрөм нь бяцхан нуур юм. Байгалиасаа тогтсон, хүний гараар бүтээгдсэн эсвэл хавсарсан байж болно. Өргөн утгаар цөөрөмд бас цэцэрлэгийн усан сан, нуурмагийг багтаан ойлгоно.

Польш дахь нэгэн цөөрөм

Цас, бороо, шар усны үер зэргийг тогтоосон байгуулвал хөв цөөрөм гэнэ. Зарим загастай цөөрөмд загасчлах, эсвэл зориуд загас үржүүлэх нь бий. Хэрэв цэцэрлэгт хүрээлэнгийн дунд цөөрөм байвал зугаалагчдыг тухтай, сэтгэл хангалуун байлгадаг.