Байгаль гэдэг нь, хүмүүс, амьтан, уул нуруу, гол мөрөн, ургамал гэх мэт хүний бүтээгээгүй зүйлсийг тодорхойлсон ойлголтыг хэлнэ. Байгаль бол амьтай амгүй биесийн сууц юм.Байгаль гэдэг зүйл хүний оюун санааг өвөрмөц шинжээрээ удирдаж чаддаг. Байгаль бол хүний гараар бүтээгдээгүй. Манай дэлхийн ургамал амьтан болоод амьд бүхний амьдралын гол сууц, байр.

Хадмал
Монгол үсгээр Baiigali.PNG
буриад кирилл. байгаали
монгол кирилл. байгаль
халимаг кирилл. йиртмҗ
Байгалийн усны эргэлт
Hopetoun falls.jpg


Хотын байгаль